Kwaliteit

Kwaliteit in de zorg

Een tevreden patient is de graadmeter van onze kwaliteit. Wij werken met moderne apparatuur en behandelen volgens de nieuwste inzichten.

Daarnaast staan onze huidtherapeuten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en heeft Huidtherapie Vechtstreek samen met het Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek het ZKN keurmerk behaald. Dit kwaliteitskeurmerk waarborgt de kwaliteit van ons gehele zorgproces. Hiermee voldoen wij aan de strengste kwaliteitsnorm. Ook hebben wij het prestigieuze IGZ keurmerk gehaald. Dit keurmerk garandeert de kwaliteit en veiligheid van infectiepreventie en hygiëne ons centrum.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij werken volgens de wettelijk vastgestelde eisen rondom bescherming van uw persoonsgegevens. Binnen Huidtherapie Vechtstreek zijn alle werknemers op de hoogte van ons privacy reglement. Klik hier voor meer informatie over ons privacy reglement.

ZKN Keurmerk

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is een organisatie voor verschillende instanties die zorg leveren in Nederland. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 100 zelfstandige privéklinieken. ZKN erkent uitsluitend centra als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van het onafhankelijk certificeringinstituut KIWA getoetst aan strenge normen. Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft. De ZKN is als vereniging erkend om namens alle zelfstandige behandelcentra onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. De centra werken met een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Kwaliteitsregister Paramedici

Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder huidtherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer er aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).