Klachten

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop u bent behandeld dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in eerste instantie uw klacht in behandeling laten nemen door onze interne klachtenfunctionaris. Indien er geen bevredigende oplossing gezocht kan worden dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie.